OLO_1569
Agata Kosztowny

Agata Kosztowny

Dlaczego warto uczyć się języka migowego?

  • Język migowy jest pięknym językiem, bo go widać.
  • Wśród nas są osoby niesłyszące, mające zupełnie inny sposób komunikacji i tworzące odrębną kulturę.
  • Został uznany za język w Ustawie o Języku Migowym, czyli pełnoprawny środek komunikowania się.
  • Pozwala poznać Kulturę Głuchych, na którą składa się malarstwo, poezja migowa i Humor Głuchych.
  • Nauczysz się zasad kontaktu z osobami niesłyszącymi, gramatyki języka migowego oraz poznasz słownictwo.
  • Możesz rozmawiać pod wodą, przez zamknięte okno, mając pełną buzię jedzenia i komunikować przez cały pokój bez krzyczenia.
  • Może pomóc przełamać barierę i nieśmiałość. Komunikujemy tu za pomocą gestów rąk oraz mimiki, uczestniczymy w zabawach.
  • Nauka migowego może stać się pasją, pomaga rozwinąć myślenie obrazowe.
  • To niesamowite doświadczenie, która otwiera nas na nowe znajomości.