Portfolio

Portfolio

Organizacja kursu

W 2018 roku organizowałam kursy Polskiego Języka Migowego na poziomie A1 w Szczecinie i w Stargardzie dla osób słyszących i słabosłyszących.

A w 2019 roku organizowałam kursy Polskiego Języka migowego na poziomie A2 w Szczecinie i Stargardzie.

Tłumaczenia symultaniczne na PJM

„Głusi w przestrzeni publicznej II” w ramach projektu OZ PZG nagrałam tłumaczenia w PJM (Szczecin, 2016)

„Bezpieczni obywatele Świata Ciszy” w ramach projektu OZ PZG nagrałam tłumaczenia w PJM (Szczecin, 2015)

„Głusi w przestrzeni publicznej” w ramach projektu OZ PZG nagrałam tłumaczenia w PJM (Szczecin, 2013)

Wykształcenie

Studia licencjackie Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi

Studia Podyplomowe PJM (IV edycja)

Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Polski Język Migowy na Uniwersytecie Warszawskim. Studia trwały 1,5 lata, łącznie około 360 godzin. Obejmowały przedmioty takie jak: Wiedza o języku, Nauczanie języka polskiego jako obcego, Psycholingwistyka rozwojowa, Opis gramatyczny i leksykalny PJM, Dydaktyka PJM, Warsztat tłumaczenia PJM, Historia i kultura Głuchych, Narzędzia lingwistyki migowej, pomoce audiowizualne, PJM – lektorat uzupełniający. A oto program efektu kształcenia:

  • Wiedza: opis strukturalny języków naturalnych, podstawy gramatyki i słownictwa PJM, teoria nauczania języków obcych, teoria translatoryki.
  • Umiejętności: podstawy zawodu lektora PJM lub tłumacza PJM –  polskiego i odwrotnie, biegłość w zakresie PJM.
  • Kompetencje społeczne: filozofia dwujęzyczności w edukacji Głuchych. (Warszawa, 2016)

Korepetycje indywidualne

Udzielam indywidualne korepetycje nauki PJM dla zainteresowanych osób. Obecnie udzieliłam 7 osób.

Uczestnictwo w konferencjach

„Głusi mają głos 3. Ja-My-Oni. Jak poczuć siłę we wspólnym działaniu?” (Warszawa, 2011)

„Edukacja Niesłyszących” (Łódź, 2011)

Uczestnictwo w szkoleniach, kursach i na warsztatach

„ESOKJ jako narzędzie świadomego lektora” (15 godzin) warsztaty zorganizowane przez Creallinno w Warszawie 2019 roku

„Visual Vernacular dla lektorów w PJM” (12 godzin) warsztaty zorganizowane przez Creallinno w Warszawie 2018 roku

„Wykładowca/trener języka migowego” (130 godzin) kurs zorganizowane przez Migaj.eu w Borowie 2017 roku

„Tłumacz N języka migowego” zorganizowane przez ZG PZG w Warszawie 2016 roku