1094px-Mapa_Polski
Agata Kosztowny

Agata Kosztowny

Mapa – szkoły dla Niesłyszących

Jest to lista szkół, które mogą pomóc w wyborze tej odpowiedniej dla Twoich zainteresowań. Też dla studentów, gdzie mogą odbywać praktyki w szkole lub w internacie. Są to szkoły w Polsce dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz dla Niepełnosprawnych (ze sprzężeniami).

 1. Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny w Bielsku-Białej (szkoła podstawowa)
 2. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Generała Stanislawa Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy (szkoła podstawowa, Przysposabiająca do Pracy, Technikum, Liceum, Policealna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).
 3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu Zdroju (przedszkole, podstawowa, Branżowa Szkoła, Przysposabiająca do Pracy)
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, przedszkole, podstawowa, Technikum)
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach (przedszkole, podstawowa, Liceum)
 6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach (Szkoła podstawowa, Branżowa Szkoła, Technikum)
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach (przedszkole, podstawowa, Przysposabiająca do Pracy)
 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie (Liceum, Branżowa Szkoła, Technikum, Policealne)
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II w Krakowie (Wczesne Wspomaganie rozwoju dziecka, szkoła Podstawowa)
 10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie (przedszkole, Podstawowa, Liceum, Branżowa Szkoła, Przysposabiająca do Pracy)
 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kutnie (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Podstawowa, Liceum, Branżowa Szkoła)
 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Technikum)
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie (Liceum, Technikum, Policealne, Branżowa Szkoła, Przysposabiająca do Pracy)
 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Konrada Mański w Lublińcu (Przedszkole, Podstawowa, Technikum, Policealne, Branżowa Szkoła, Przysposabiająca do Pacy)
 15. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją nr 4 w Łodzi (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, szkoła podstawowa)
 16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi (Liceum, Technikum, Policealne, Szkoła Branżowa)
 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mieroszowie (Szkoła Podstawowa, Szkoła Branżowa)
 18. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Św. Filipa Smaldone w Olecku (Szkoła Podstawowa, Przysposabiająca do Pracy, Technikum, Szkoła Branżowa)
 19. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Liceum, Policealne, Szkoła Branżowa)
 20. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem , w tym Zespołem Aspergera w Otwocku (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła)
 21. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Branżowa Szkoła, Technikum, Policealne)
 22. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Branżowa Szkoła, Technikum, Policealne)
 23. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Podstawowa, Branżowa Szkoła, Technikum, Policealne)
 24. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Podstawowa, Przysposabiająca do Pracy, Liceum, Branżowa Szkoła)
 25. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Branżowa Szkoła, Przysposabiająca do Pacy, Liceum, Policealne)
 26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Przysposabiająca do pracy, Branżowa Szkoła, Technikum)
 27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. H. Ch. Andersena w Szczecinie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Branżowa Szkoła)
 28. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Liceum, Branżowa Szkoła, Policealne)
 29. Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie (Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła, Technikum, Liceum)
 30. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie (Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła, Policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe)
 31. Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie (Przedszkole, Podstawowa, Liceum, Technikum, Branżowa Szkoła)
 32. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa)
 33. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie (Przedszkole, Podstawowa, Liceum, Technikum, Przysposabiająca do pracy, Branżowa Szkoła, Policealne)
 34. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Podstawowa, Przysposabiająca do pacy, Szkoła Branżowa, Liceum, Technikum, Policealna)
 35. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu (Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła, Liceum, Przysposabiająca do pracy, Policealne)
 36. Specjalny Ośrodek dla Dzieci z WAdami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego w Żarach (Podstawowa, Szkoła Branżowa)