Dofinansowanie z PFRON na kurs PJM

Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON dofinansowuje kursy Polskiego Języka Migowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Każda osoba niesłysząca lub słabosłysząca, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy z taką osobą.

Wnioski można pobrać tuż poniżej. Są ich trzy rodzaje, należy pobrać odpowiedni dla siebie. Wypełniony wniosek proszę przesłać do mnie, a ja prześlę je do Oddziału PFRON lub osobiście złożyć do PFRON właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoby składające osobiście wniosek o dofinansowanie do PFRON proszone są o złożenie kserokopii lub wysłanie skanu złożonego wniosku na adres e-mail: migajace.dlonie@gmail.com

Źródło: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dofinansowanie-kosztow-szkolenia-o-ktorym-mowa-w-art-18-ustawy-o-jezyku-migowym-i-innych-srodk-2/

Po złożeniu wniosku czekasz mniej więcej 30 dni na odpowiedź z PFRON. Jeśli wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, zapraszają Cię na podpisanie umowy. Dofinansowanie otrzymujesz w przedziale 90-95% kosztów szkolenia. Pozostałą część tj. 5-10% ceny kursu należy wpłacić na konto organizatora, który jest zobowiązany wystawić oświadczenie potwierdzające otrzymanie Twojego wkładu własnego. Oświadczenie muszę złożyć do PFRON 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Pytania, sprawdzenie poprawnego wniosku i chęć uczestnictwa na kurs proszę zgłosić się do mnie (e-mail lub sms).

Pliki do pobrania:

  1. wniosek osoby niesłyszące/słabosłyszące, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność PJM + orzeczenie – [kliknij tutaj]
  2. wniosek dla członka rodziny osób niesłyszących/słabosłyszących + orzeczenie – [kliknij tutaj]
  3. wniosek mające stały lub bezpośredni kontakt z osobą niesłyszącą/słabosłyszącą – [kliknij tutaj]