Kurs Medyczny w PJM

 • Kurs jest skierowany do personelu medycznego wszystkich szczebli – lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, personelu szpitala
 • Daje możliwość do komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce
 • Poziom: dla początkujących
 • Miejsce: Szczecin/Stargard/okolice Szczecina/ewentualnie z przeniesieniem na Online
 • Czas kursu: 45 godzin lekcyjnych 
 • Cena: 400 zł
 • Egzamin i zaświadczenie ukończenia kursu
 • Materiały dydaktyczne i słownictwo wysłane drogą e-mailową

Kurs Medyczny w PJM obejmuje:

 • Wiedzę o Kulturze Głuchych i Savoir Vivre
 • Znajomość alfabetu palcowego i liczebniki 
 • Medyczne słówka i zwroty Polskiego Języka Migowego 
 • Rozwijanie umiejętności komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym
 • Kształtowanie umiejętności budowania różnorodnych wypowiedzi migowych z zastosowaniem gramatyki PJM w konwersacji z osobą g/Głuchą: zdań prostych, pytań, poleceń, zaprzeczeń.

UWAGA!

Kurs może być dofinansowany z PFRON-u w 90%-95%. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca.
 2. Członek rodziny osoby niesłyszącej/słabosłyszącej.
 3. Osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą. 

Więcej szczegółów TUTAJ.