Kurs PJM A1

 • Kurs jest skierowany dla osób, którzy chcą poznać Polskiego Języka Migowego (PJM)
 • Daje możliwość do komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce
 • Poziom: podstawowy
 • Miejsce: Szczecin/Stargard/okolice Szczecina/online
 • Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych 
 • Cena: 950 zł
 • Egzamin i zaświadczenie
 • Podręcznik i słownik multimedialny na poziomie A1

Kurs PJM A1 obejmuje:

 • wiedzę o Kulturze Głuchych i Savoir Vivre
 • znajomość alfabetu palcowego, liczebników oraz 450 znaków
 • podstawy gramatyki PJM
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym
 • uczestnik potrafi zrozumieć słowa i proste zdania oraz potrafi formułować proste pytania i odpowiedzi dotyczące znanych tematów

UWAGA!

Kurs może być dofinansowany z PFRON-u w 90%-95%. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
1. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca.
2. Członek rodziny osoby niesłyszącej/słabosłyszącej.
3. Osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą niesłysząca/słabosłyszącą.

Więcej szczegółów TUTAJ.