Kurs PJM A2

 • Kurs jest skierowany dla osób, które ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym
 • Daje możliwość do komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce
 • Poziom: podstawowy A2
 • Miejsce: Szczecin/Stargard
 • Czas kursu: 70 godzin lekcyjnych (zajęcia w systemie weekendowym), 7 spotkań weekendowych
 • Cena: 850 zł
 • Egzamin i zaświadczenie

Kurs PJM A2 obejmuje:

 • elementy wiedzy o Kulturze Głuchych
 • liczebniki, liczebniki inkorporowane oraz 450 znaków
 • podstawy gramatyki PJM
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym
 • uczestnik potrafi zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

UWAGA!

Kurs może być dofinansowany z PFRON-u w 90%-95%. Więcej szczegółów TUTAJ.