Nabór na kursy PJM A2, rok 2022

STACJONARNY W SZCZECINIE
01.09. - 11.12.2022
poniedziałek i środa, godz. 17.00 - 20.00

Kurs PJM A2

 • Kurs jest skierowany dla osób, które ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym
 • Daje możliwość do komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce
 • Poziom: podstawowy A2
 • Miejsce: Szczecin/Stargard/okolice Szczecina/online
 • Czas kursu: 60 godzin 
 • Cena: 1000 zł
 • Egzamin i zaświadczenie
 • Materiały i słownik multimedialny na poziomie A2

Kurs PJM A2 obejmuje:

 • elementy wiedzy o Kulturze Głuchych
 • liczebniki, liczebniki inkorporowane oraz 450 znaków
 • podstawy gramatyki PJM
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym
 • uczestnik potrafi zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

UWAGA!

Kurs może być dofinansowany z PFRON-u w 90%-95%. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

1. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca.
2. Członek rodziny osoby niesłyszącej/słabosłyszącej.
3. Osoba mająca stały kontakt z osobą niesłysząca lub słabosłyszącą.

Więcej szczegółów TUTAJ.