Kurs PJM B1


 • Kurs jest skierowany dla osób, które ukończyły kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) na poziomie podstawowym A2
 • Daje możliwość do komunikacji ze społecznością Głuchych w Polsce
 • Poziom: średniozaawansowany B1
 • Miejsce: Szczecin/Stargard/okolice Szczecina
 • Czas kursu: 90 godzin lekcyjnych 
 • Cena: 1200 zł
 • Egzamin i zaświadczenie

Kurs PJM B1 obejmuje:

 • elementy ogólnej problematyki w społeczeństwie Głuchych;
 • zwiększenie zasobu słownictwa, liczebniki inkorporowane, klasyfikatory w PJM, topografia przestrzenna, czasowniki w PJM, 
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się kanałem wizualno-przestrzennym
 • uczestnik potrafi udzielić informacji na swój temat oraz tematy związane ze swoim otoczeniem; opisywać szczegółowo życie codzienne; opisywać przedmioty, ludzi i sytuację; zapytać o większość spraw związanych z życiem codziennym i funkcjonowaniem w swoim środowisku; potrafi określić temat zamiganej wypowiedzi; rozumieć treść codziennych rozmów w PJM dotyczących znanych im tematów związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym itp.

UWAGA!

Kurs może być dofinansowany z PFRON-u w 90%-95%. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Osoba niesłysząca lub słabosłysząca.
 2. Członek rodziny osoby niesłyszącej/słabosłyszącej.
 3. Osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą niesłyszącą lub słabosłyszącą. 

Więcej szczegółów TUTAJ.