Blogi i aktualności

Blog

Głusi w Erasmusie+

Nie myślałam, ani wcześniej wiele nie wiedziałam o Erasmusie+, kiedy tłumaczka języka migowego zaproponowała nam Głuchym (mnie, Anecie i Agnieszce)  wyjazd na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. Byłam na drugim roku studiów magisterskich na kierunku pedagogicznym. Zaczęłyśmy

Czytaj dalej »
Blog

Jak należy komunikować się z Głuchymi?

Utrzymujemy kontakt wzrokowy. To jest bardzo ważne. Głusi są wzrokowcami. Patrzą na mimikę twarzy, ruchy ciała, no i niektórzy czytają z ruchu warg. Taak, wielokrotnie musiałam prosić, aby patrzono na mnie, bo “mówił” do kartki, komputera, a nie do mnie. Mów spokojnie,

Czytaj dalej »
Blog

PJM a SJM

PJM – Polski Język Migowy, jest naturalnym językiem migowym, to właśnie Głusi w Polsce migają PJM. Powstał ok. 200 lat temu, kiedy otwarto pierwszą szkołę dla Głuchych w Warszawie (1817 r.). Ma swoją historię, jest

Czytaj dalej »
Blog

Czy potrafię czytać z ust?

Tak, potrafię. Odczytuję z ust przez szybę, osobę która siedzi w pociągu lub autobusie, w telewizji, czy znajduje się w pewnej odległości ode mnie Najlepiej odczytuję  przy wsparciu aparatu słuchowego. Jest jednak taka uwaga, większość osób Głuchych

Czytaj dalej »
Blog

Międzynarodowy Dzień Głuchego

Na świecie wśród nas są osoby Głuche, mające zupełnie inny sposób komunikacji i odrębną Kulturę. Dostęp do codziennych informacji stanowi dużą barierę.  Jednak mocniejszym jest poczucie wyobcowania ze względu na brak normalnego kontaktu z ludźmi słyszącymi. Niewiele

Czytaj dalej »
Blog

Jestem osobą słabosłyszącą – plusy i minusy.

Opiszę tu na podstawie własnego doświadczenia. Nie myślmy, że osoby słabosłyszące są takie same… Każda osoba jest inna i indywidualna.   Najpierw zacznę od plusów: Mówię i migam.  Potrafię rozmawiać przez telefon, jednak tylko z rodziną i z bliskimi mi osobami. Mogę żyć w ciszy.

Czytaj dalej »
Blog

Kiedy poznałam język migowy?

Ze światem ciszy i językiem migowym spotkałam się dopiero w Liceum. Tak, tak od dzieciństwa nie miałam towarzystwa Głuchych, ani nawet nie wiedziałam, że istnieje język migowy i grupa Głuchych. Uczęszczałam do klasy integracyjnej w szkole podstawowej i gimnazjalnej. Żyłam wśród słyszących:

Czytaj dalej »
Blog

Dlaczego warto uczyć się języka migowego?

Język migowy jest pięknym językiem, bo go widać. Wśród nas są osoby niesłyszące, mające zupełnie inny sposób komunikacji i tworzące odrębną kulturę. Został uznany za język w Ustawie o Języku Migowym, czyli pełnoprawny środek komunikowania się. Pozwala

Czytaj dalej »